Preskočit na obsah
| Print

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MAD

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným dôvodom pre spracovanie územného plánu je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov.
 • Betroffene Gemeinde: Mad (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Vermittler: Obec Mad
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00800201
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  18.01.2021
  Oznámenie
  18.01.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  08.04.2021
  Text des strategischen Dokumentes
  18.01.2021
  18.01.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.06.2021

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Text des strategischen Dokumentes
  15.08.2022
  Text der UVE für das strategische Dokument
  15.08.2022
  Öffentliche Erörterung obecný úrad Mad 02.09.2022 o 13:00

  Abschließender Standpunkt

  Abschließender Standpunkt
  15.02.2023