| Print

Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 05/2019

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: zmeny a doplnky v regulácii regulačných blokov R - bývanie v rodinných domoch a OR - zmiešané územie obč. vybavenosti a bývania v rodinných domoch, zmeny v regulácii regulačných blokov Š – šport a rekreácia, doplnenie nežiaducich činností do neprípustného funkčného využitia na celom území obce, podmienenie výstavby rozvojových lokalít predprípravou na napojenie na vodovodnú a kanalizačnú sieť , doplnenie a zmeny definícií a vysvetliviek k regulácii
 • Betroffene Gemeinde: Hviezdoslavov (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Vermittler: Obec Hviezdoslavov
 • ID-Nr. des Vermittlers: 501638
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  21.10.2019
  Oznámenie
  21.10.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  14.01.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  21.10.2019