| Print

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BELLOVA VES

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom obstarania územného plánu obce Bellova Ves bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Betroffene Gemeinde: Bellova Ves (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Vermittler: Obec Bellova Ves
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00800180
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  28.08.2019
  Oznámenie
  28.08.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  14.01.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  28.08.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  16.01.2020