| Print

Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen