| Print

Triedenie štrkopieskov, výroba betónovej zmesi, Nová Dedinka

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 1.11 lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa; ťažba štrkopiesku a piesku 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zariadenie majú slúžiť na výhodnejšie využitie vyťažených štrkopieskov s ďalším spracovaním a zhodnotením ako materiál zabudovaný v stavbách.
 • Betroffene Gemeinde: Nová Dedinka (okres: Senec)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Minister
 • Projektwerber: BAU-RENT spol.s.r.o.,Malé pálenisko 11,821 09 BA
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35834625
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad v Senici OŽP
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.