Preskočit na obsah
| Print

Tlaková kanalizácia Presskan Terany

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce a ich následné čistenie na ČOV Dudince.
 • Betroffene Gemeinde: Terany (okres: Krupina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Terany
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00320323
 • Genehmigungsbehörde: OU Krupina
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. Hronec Marian, Lúčna 48, Nemce
  Právoplatné rozhodnutie
  12.09.2002