| Print

Tepláreň Zvolen - navýšenie hrádze po kótu 322 m.n.m

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.1 Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hluiiny s kapacitou
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je zvýšenie kapacity odkaliska III. kategérie pre zabezpečenie ukladania škváry a popolčeka v podobe hydrozmesi z prevádzky Teplárne Zvolen postupným zvyšovaním hrádze pôvodného odkaliska o 3 x 2 m, na kôtu 322 m n.m., čím sa vytvorí úložný priestor o kapacite cca 64000m3.
 • Betroffene Gemeinde: Zvolen, Zvolenská Slatina (okres: Zvolen)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Stredoslovenské energetiské závody, š.p., Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00152161
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Zvolen - odbor ŽP
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOPOLIS spol. s r.o., Martin

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOPOLIS spol. s r.o., Martin

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  03.08.2001