| Print

Sústava CTZ Štúrovo – využívanie obnoviteľných zdrojov energie

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.9 Odber geotermálnych vôd 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového stavebného objektu pre tepelný zdroj, jeho pripojenie na technickú infraštruktúru, technológiu tepelného zdroja a potrubné prepojenie s jestvujúcou sústavou CTZ v meste Štúrovo.
 • Betroffene Gemeinde: Štúrovo (okres: Nové Zámky)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Nové Zámky
 • Projektwerber: Enerbyt, s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36753491
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Štúrovo, OUNZ OSZP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.07.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Eko - GEO - CER, s.r.o., Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  02.07.2020