Preskočit na obsah
| Print

Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je rekreačné využitie územia prostrednítvom výstavby rekreačných domov.
 • Betroffene Gemeinde: Senec (okres: Senec)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Projektwerber: SNN, spol s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35842831
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Senec, Okresný úrad Senec, odbor statorostlivosti oživotné prostredie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.11.2017
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie NEOFUN, Ing. arch. Peter Školek
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  22.11.2017
  23.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  23.02.2018