| Print

Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen