| Print

Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie strediska zhodnocovania stavebných odpadov, ktoré bude zamerané najmä na zber, triedenie, zhodnocovanie a následné spracovanie stavebných odpadov tak, aby bol prínos výhod tejto recyklácie maximálny pri minimálnom zaťažení životného prostredia a s úspešným plnením cieľov Plánu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre stavebné a demolačné odpady.
 • Betroffene Gemeinde: Plavnica (okres: Stará Ľubovňa)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: GP - TRANS, spol. s r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36516732
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad v sídle kraja Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.11.2019
  Spracovateľ zámeru KATRING s.r.o.
  Text zámeru
  15.11.2019
  15.11.2019