| Print

Stredisko výroby asfaltových zmesí

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je využitie najmodernejších technológií pri výrobe asfaltových zmesí s recyklačným prídavným zariadením od nemeckého výrobcu BENNIGHOVEN GmBH&CO.KG.
 • Betroffene Gemeinde: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Cestné stavby Michalovce s. r. o., Priemyselná 91, 071 01 Michalovce
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 51345609
 • Genehmigungsbehörde: Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja,Námestie osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.02.2019
  Spracovateľ zámeru ECOKAT s.r.o., ul. Alžbetina 28, 040 01 Košice
  Text zámeru
  15.02.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  28.03.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  09.05.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení ECOKAT s.r.o., ul. Alžbetina 28, 040 01 Košice
  Text správy o hodnotení
  09.05.2019