| Print

Stanča, Zemplínska Nová Ves - kanalizácia

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom výstavby kanalizácie pre záujmovú oblasť je odvedenie a následná likvidácia splaškových odpadových vôd.
 • Betroffene Gemeinde: Zemplín, Stanča, Nižný Žipov (okres: Trebišov)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Stanča
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OU Trebišov
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Pekarovič
  Právoplatné rozhodnutie
  04.12.2002