| Print

Spracovanie polystyrénu na dosky pre stebníctvo Nitra

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je v existujúcom, nevyužívanom objekte vybudovať linku na výrobu PSD.
 • Betroffene Gemeinde: Čab (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
 • Projektwerber: Polynit s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Nitra
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Oldrich Mikula, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  08.11.2002