Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
| Print

Spojovacie potrubie geotermálnej energie

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovaného zámeru je výstavba potrubného prepoja medzi objektom bývalého Zberného plynového strediska Nafta, a.s. a objektom kotolne PK3. Súbežne s potrubným rozvodom bude do spoločného výkopu uložená optická sieť pre prenos dát a informácií. Navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v intraviláne a extraviláne mesta Trebišov. Začne napojením na technológiu získavania tepla z jestvujúcich vrtov, ktorú bude riešiť vlastník vrtov Nafta a.s. a bude ukončená vstupom do jestvujúcej kotolne PK3. Navrhovaná stavba je líniovou stavbou. Uloženie nových potrubných vedení je navrhované v dvoch variantoch, ako podzemné - bezkanálovým spôsobom z predizolovaného potrubného systému alebo čiastočne ako nadzemné. Teplo získané z vrtov bude odovzdávané v kotolni PK3 a využívané v tepelných čerpadlách na ohrev vody do systému CZT. Geotermálna voda nebude z vrtov čerpaná, pôjde o uzavretý systém vody v potrubí napustenej cez úpravňu vody v objekte PK3. Technológia získavania tepla z jestvujúcich vrtov a tepelné čerpadlá a nie sú súčasťou tohto zámeru.
 • Betroffene Gemeinde: Trebišov (okres: Trebišov)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Projektwerber: Trebišovská energetická, s.r.o., Poľná 2480/4, 075 01 Trebišov
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 44498578
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.06.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Enviplan s.r.o., Cyprichova 1, 831 52 Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  27.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.09.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  07.10.2022