| Print

Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen