| Print

Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na "Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č. 1 lokalita SIHOŤ, Kotešová -Oblazov"

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.12 Zneškodnovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen