Preskočit na obsah
| Print

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja

  • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen