Preskočit na obsah
| Print

Slanské Nové Mesto - kanalizácia a ČOV

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odkanalizovanie obce Slanské Nové Mesto a následné čistenie odpadových vôd na mechanicko - biologickej čistiarni odpadových vôd typu PROX T.E.C. Poprad.
 • Betroffene Gemeinde: Slanské Nové Mesto (okres: Košice - okolie)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Slanské Nové Mesto
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OU Košice - okolie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie mars združenie, Košice