Preskočit na obsah
| Print

Sládkovičovo, sídlisko Pri mlyne rozšírenie ČOV

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je ochrana povrchových a podzemných vôd územia a tým zlepšenie životných podmienok obyvateľov Sládkovičova. Ide o rozšírenie terajšej vodohospodárskej stavby na zvýšenie výhľadových 7 000 ekvivalentných obyvateľov mesta Sládkovičova.
 • Betroffene Gemeinde: Sládkovičovo (okres: Galanta)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Mesto Sládkovičovo
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00306177
 • Genehmigungsbehörde: OU Galanta
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. František Németh