| Print

Skladovanie a výdaj LPG na ČSMP Šaľa - Galantská

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Skladovanie a výdaj LPG do motorových vozidiel.
 • Betroffene Gemeinde: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: INTECH spol. s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Šaľa
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.