| Print

SKLADOVACIA HALA

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom zámeru je prístavba skladovacej haly k existujúcej hale, ktorá bude slúžiť na skladovanie hotových výrobkov (biela technika), umiestnenie prístrešku pred halou, premiestnenie existujúcich vsakovacích blokov a umiestnenie nových vsakovacích blokov.
 • Betroffene Gemeinde: Malé Dvorníky (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Projektwerber: Investment Project Lyra spol. s r.o.,
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 46759611
 • Genehmigungsbehörde:
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.01.2020
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  15.01.2020
  15.01.2020
  15.01.2020
  15.01.2020
  15.01.2020