Preskočit na obsah
| Print

Skládka odpadov Košice - okolie

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.2 Skládky na zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom realizácie navrhovanej stavby je vybudovať a prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
 • Betroffene Gemeinde: Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj (okres: Košice - okolie)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: RCP - Olšava s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36185132
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Košice - okolie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie E.P.A. spol. s r.o., Košice

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument E.P.A. spol. s r.o., Košice