Preskočit na obsah
| Print

Sklad odpadových batérií a akumulátorov - Podunajské Biskupice

 • Gesetz: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách č. 2, 3 a 6
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je zber odpadových batérií a akumulátorov v zabezpečenom a vyhradenom priestore priemyselného areálu.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: SIBIN s.r.o., Haninska 437, 044 57 Haniska
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 46372571
 • Genehmigungsbehörde: Stavebný úrad, Miestny úrad MČ Bratislava – Podunajské Biskupice

  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.05.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie INECO, s.r.o.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  24.05.2022