| Print

Sklad hotových výrobkov, Lehnice

 • Gesetz: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: výstavba nového skladu
 • Betroffene Gemeinde: Lehnice (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Dunajská Streda
 • Projektwerber: Winfer spol. s r. o., Gaštanový rad 4176/25, 92 Dunajská Streda
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31427499
 • Genehmigungsbehörde: Obec Lehnice
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.