| Print

Sklad chemikálií a recyklácia odpadu z čističov polygrafických farieb firma Krupa, s.r.o., Martin

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov 9.6 Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je vybudovanie priestorov pre polygrafickú výrobu, skladové priestory pre distribúciu polygrafických materiálov.
 • Betroffene Gemeinde: Martin (okres: Martin)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Krupa spol. s.r.o. Košťany nad Turcom
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31591957
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Martin
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.