| Print

SKI centrum Malachov

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Modernizácia lyžiarského areálu Malachov.
 • Betroffene Gemeinde: Horné Pršany, Malachov (okres: Banská Bystrica)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: SKI Centrum Malachov s.r.o. Banská Bystrica
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36618420
 • Genehmigungsbehörde: ObÚ Malachov, ObÚ Horné Pršany, OÚ B.Bystrica
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.