Preskočit na obsah
| Print

Šambron - kanalizácia a ČOV

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom výstavby splaškovej kanalizácie a ČOV pre záujmovú obec je odvedenie a následná likvidácia odpadových splaškových vôd.
 • Betroffene Gemeinde: Šambron (okres: Stará Ľubovňa)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Šambron
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Stará Ľubovňa
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie VODO-KAP, v.o.s. Prešov
  Právoplatné rozhodnutie
  22.07.2003

  Fotografie