| Print

Rozšírenie zberu odpadov

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: rozšírenie komodít zberu nebezpečných odpadov
 • Betroffene Gemeinde: Svederník (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Projektwerber: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31318762
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Žilina, OSZP3 - ŠS OH
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  23.10.2018
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  23.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.05.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  14.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  14.01.2020