| Print

Rozšírenie výroby Nexus, Trnava

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 5.3 Výroba nábytku
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom uvažovanej stavby je zvýšiť terajšie množstvo vyrábaných dielcov nábytku, čo sa dosihne rozšírením existujúcej výrobnej haly a súvisiacich priestorov.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: SWEDWOOD Slovakia s.r.o., o.z. Spartan
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31354572
 • Genehmigungsbehörde: KU Trnava, OU Trnava
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Elena Lamačková, PIO CHEMPIK Bratislava a. s.
  Právoplatné rozhodnutie