| Print

Rozšírenie skládky SEKOLÓG s.r.o. Brezno

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.3 Skládky na zneýkodňovanie nie nebezpečného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je rozšírenie skládky SEKOLÓG s.r.o Brezno pre nie nebezpečný odpad
 • Betroffene Gemeinde: Brezno (okres: Brezno)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: SEKOLÓG s.r.o.,Tisovská cesta 38,Brezno
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31636314
 • Genehmigungsbehörde: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia BB
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.