| Print

Rozšírenie skládky drevnej štiepky Martinská teplárenská, a.s.

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen