| Print

Rozšírenie flexotlače v Chemosvit a.s. Svit

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 7.5 Polygrafické prevádzky
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Pre zabezpečenie zvýšenia kvality potlače PE a liatych fólií sa uvažuje so zakúpením 6-farebníkového flexografického potlačového stroja s centrálnym protitlakovým valcom.
 • Betroffene Gemeinde: Svit (okres: Poprad)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
 • Projektwerber: a. s. Chemosvit, Štúrova 101, 059 21 Svit, Ing. Milan Baláž
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31671047
 • Genehmigungsbehörde: OU Poprad
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru PROCHEM s.r.o. Svit, Ing. Jozef Chovanec,

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.12.2000