Preskočit na obsah
| Print

Revitalizácia Hornej Revúcej a výstavba MVE Pod Skalným

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Energetické využitie 500-metrového úseku Hornej Revúcej, a to vybudovaním malej vodnej elektrárne na podzemnej derivácii.
 • Betroffene Gemeinde: Liptovská Osada (okres: Ružomberok)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Karol Beliansky, Liptovska Osada
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 7008308307
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Ružomberok, OÚ Liptovská Osada, Liptovské Revúce
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ekospol Banska Bystrica

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Ekospol Banska Bystrica
  Text der UVE für das strategische Dokument
  25.04.2007
  25.04.2007
  25.04.2007

  Abschließender Standpunkt

  Právoplatné záverečné stanovisko
  22.06.2009