| Print

RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: GROTTO, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35719184
 • Genehmigungsbehörde: MĆ BA Podunajské Biskupice, OUŽP BA
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKOCONSULT - enviro, a.s.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  27.12.2019
  27.12.2019