| Print

Rekreačno-oddychový areál Domica, Kečovo

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhovaný areál s tematickým parkom, ubytovaním a liečbou sleduje zámer vytvorenia vhodných plošných podmienok pre doplnenie jaskyne Domica.
 • Betroffene Gemeinde: Kečovo (okres: Rožňava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Glamour Capital, s.r.o., Rožňava
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Plešivec
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.