| Print

Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia - Prepojenie CK31 - Separačná stanica

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen