| Print

Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5 v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.1 Zariadenia na výrobu skla a sklenených vláken s kapacitou tavby
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhovanou činnosťou je rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5 v roku 2021, ktorou sa zároveň zvýši jeho výrobná kapacita. Projektovaný taviaci výkon (pretav vane) sa zvýši z 210 t/24hod na 228 t/24hod. Zámerom sa nemení podstata pôvodnej výrobnej technológie, ide o modernizáciu existujúcej výroby. Navrhovaná činnosť predstavuje zefektívnenie a zlepšenie výrobných podmienok.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Johns Manville Slovakia, a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34126520
 • Genehmigungsbehörde: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  10.09.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  10.09.2019
  10.09.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.12.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  17.01.2020