Preskočit na obsah
| Print

Rekonštrukcia a rozšírenie skládky TKO Spišská Belá

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.3 Skládky na zneškodňovanie ostatných odpadov s kapacitou

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zabezpečenie likvidácie TKO v zmysle platných predpisov a zákonov na úseku životného prostredia.
 • Betroffene Gemeinde: Spišská Belá (okres: Kežmarok)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Skládka TKO Spišská Belá
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 326518
 • Genehmigungsbehörde: OÚ ŽP Kežmarok
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Mesto Sppišská Belá, Waterm, s.r.o. Košice