| Print

Rekonštrukcia nádrží na bloku č.53 Slovnaft a.s. Bratislava

  • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov

Grundlegende Informationen

  • Zweck des Projektes: Účelom stavby je rekonštrukcia nádrží na bloku číslo 53, ktorý je v súlade materiálom Slovnaftu a.s. "Program rekonštrukcií nádrží do roku 2009".
  • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
  • Projektwerber: Slovnaft, a.s. Bratislava
  • ID-Nr. des Projektwerbers: 31358641
  • Genehmigungsbehörde: OÚ Bratislava II, Miestny úrad Bratislava - Ružinov
  • Dokumente

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.