| Print

Rekonštrukcia fariem pre chov ošípaných Jacovce, Veľké Bedzany, Nový Svet

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 11.1 Objekty na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou hospodárskych zvierat, ošípaných, hydiny

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom posudzovania investicie je rekonštrukcia a modernizácia jenotlivých objektov na hospodárskych dvoroch.
 • Betroffene Gemeinde: Topoľčany, Prašice, Jacovce (okres: Topoľčany)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Projektwerber: PPD Prašice
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 205575
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Topoľčany
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Právoplatné rozhodnutie
  05.02.2004

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení CENTRUM EIA pri SPU Nitra

  Fotografie