| Print

Rekonštrukcia fariem pre chov ošípaných Jacovce, Veľké Bedzany, Nový Svet

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 11.1 Objekty na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou hospodárskych zvierat, ošípaných, hydiny

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom posudzovania investicie je rekonštrukcia a modernizácia jenotlivých objektov na hospodárskych dvoroch.
 • Betroffene Gemeinde: Topoľčany, Prašice, Jacovce (okres: Topoľčany)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Projektwerber: PPD Prašice
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Topoľčany
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.