Preskočit na obsah
| Print

Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov

  • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 6.1 Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou - cementového slinku a/alebo cementu - vápna 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen