| Print

Radové garáže Jilemnického ulica Michalovce

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odstavenie a garážovanie osobných motorových vozidiel jednotlivých členov garážového družstva, obyvateľov okolitých blokov.
 • Betroffene Gemeinde: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Garážové družstvo - ing. Jozef Peley
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34564985
 • Genehmigungsbehörde: OU Michalovce
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing.arch. Jozef Peley
  Právoplatné rozhodnutie
  05.11.2002