| Print

R1 Banská Bystrica - križovatka amfiteáter

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom oznámenia o Zmene je návrh rozšírenia a úpravy jestvujúcich križovatiek a medzikrižovatkových úsekov jestvujúcej komunikácie Tajovského (cesta II/578) a napájaných komunikácií v križovatkách t.j. vetvy z rýchlostnej cesty R1, Školská, Švermova, Nad plážou. Potreba zaoberať sa jednotlivými križovatkami vyplynula z pravidelných kongescií vznikajúcich v dopravných špičkách a komplikujúcich dopravnú situáciu na rýchlostnej ceste R1, kde vozidlá zostávali stáť na R1, pretože nebolo možné sa zaradiť na mestských križovatkách.
 • Betroffene Gemeinde: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo životného prostredia SR
 • Projektwerber: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35919001
 • Genehmigungsbehörde: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava 15
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.10.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  16.10.2019
  16.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.05.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  03.07.2020