Preskočit na obsah
| Print

PZP D. Bojanovice - súbor stavieb, 4. stavba VVTL. plynovodu DN 700 PN 80 hranica ČR/SR - TU 2a Brodské

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.10 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo tlakom
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: 11.3.1999 MŽP upustilo od správy o hodnotení. Účelom stavby je prepojenie podzemného zásobníku plynu (PZP) Dolní Bojanovice s tranzitnou sústavou na slovenskom území.
 • Betroffene Gemeinde: Brodské (okres: Skalica)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: SPP, Bohemia, a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 25336169
 • Genehmigungsbehörde: MŽP SR
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Plynoprojekt Slovakia, s.r.o. Lučenec