| Print

Projekt protipovodňových opatrení v povodí Balážovho potoka

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Realizácia zámeru predstavuje rekonštrukciu a úpravu existujúcich hrádzi sústavy Marheckých rybníkov s rekonštrukciou manipulačných objektov a úpravami dna rybníkov. Vytvoria sa retenčné priestory, ktoré sa budú plniť počas povodňových prietokov.
 • Betroffene Gemeinde: Malacky (okres: Malacky)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Malacky
 • Projektwerber: Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31577920
 • Genehmigungsbehörde: 1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany vôd, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.01.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie JMP Projekty s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  10.01.2020
  10.01.2020
  10.01.2020
  10.01.2020