Preskočit na obsah
| Print

Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom Programu rozvoja obce Budiná na rok 2021 – 2027 je analýza súčasného stavu obce, jej možností, príležitostí, potrieb a následného definovania cieľov rozvoja a opatrení na dosiahnutie tých cieľov, ktoré napomôžu rozvoju obce Budiná s ohľadom na potreby jej obyvateľov.
 • Betroffene Gemeinde: Budiná (okres: Lučenec)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Vermittler: Obec Budiná, Budiná 96, 985 12 Budiná
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00315974
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  30.08.2022
  Oznámenie
  30.08.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  06.10.2022
  Text des strategischen Dokumentes
  30.08.2022