Preskočit na obsah
| Print

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Úhorná na roky 2023-2030

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným cieľom navrhovaného dokumentu je analýza súčasného stavu a potrieb obce Úhorná, definovanie cieľov, opatrení a aktivít, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. PHRSR obce Úhorná stanovuje víziu, hlavný cieľ, určuje hlavné smerovanie rozvoja obce v 3 prioritných oblastiach, navrhuje konkrétne aktivity pre ich dosiahnutie uvádza merateľné ukazovatele a určuje opatrenia v oblasti ekonomického rozvoja, technickej a dopravnej infraštruktúry, cestovného ruchu, občianskej vybavenosti a služieb občanom, kultúry, športu, voľného času, sociálnych služieb, bývania, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
 • Betroffene Gemeinde: Smolník, Pača, Úhorná, Drnava (okresy: Gelnica, Rožňava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Vermittler: Obec Úhorná
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00329711
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  02.12.2022
  Oznámenie
  02.12.2022
  Text des strategischen Dokumentes
  02.12.2022