Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu
| Print

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Lozorno na roky 2022-2027

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: V oblasti dopravnej infraštruktúry: vybudovanie náučného chodníka okolo vodnej priehrady, vybudovanie autobusových zastávok, vybudovanie chodníkov v obci, budovanie cyklotrás (prepojenie s inými obcami). V oblasti technickej infraštruktúry: vybudovanie kamerového systému, vybudovanie loT siete, budovanie optickej siete, rekonštrukcia a vybudovanie miestnych komunikácií a mostov, uloženie káblového vedenia verejného osvetlenia do zeme. V oblasti socio - ekonomického rozvoja: vybudovanie zariadenia pre seniorov, monitorovacie zariadenia pre osamelých seniorov, rozšírenie kapacity zdravotného strediska. V oblasti životného prostredia: výsadba stromov, osadenie fotovoltaiky na ZŠ, ČOV a ŠK, vybudovanie vodozádržných opatrení, revitalizácia a budovanie parkových plôch v intraviláne obce, revitalizácia vinice. V oblasti občianskej vybavenosti: rekonštrukcia starej železničnej stanice, rekonštrukcia kultúrneho domu, rozšírenie ZŠ, rozšírenie MŠ, rekonštrukcia domu smútku, vybudovanie športovej haly.
 • Betroffene Gemeinde: Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor, Stupava, Borinka, Lozorno, Jablonové, Svätý Jur (okresy: Malacky, Pezinok)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Vermittler: Obec Lozorno
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00304905
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  06.10.2022
  Oznámenie
  06.10.2022
  Text des strategischen Dokumentes
  06.10.2022