Preskočit na obsah
| Print

PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBCHODNÉHO DOMU NA POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhované úpravy predmetných priestorov majú snahu ponúknuť riešenie na dlhodobé udržanie živého parteru a vyriešiť náplň zvyšných podlaží. Vytvoriť novú funkčnú prevádzkovú schému objektu ako celku jeho rekonštrukciou ako aj prístavbou. V objekte A je navrhnutých 29 bytov a 14 apartmánov. V tomto objekte sú navrhnuté 3- a 4-izbové byty. V objektoch B a C sú navrhnuté prevažne malometrážne 1- a 2-izbové byty a niekoľko viacmetrážnych 2- a 3-izbových bytov. Spolu tu je navrhnutých 41 bytov. Byty a apartmány majú navrhnuté loggie a terasy, v blokoch B a C majú niektoré byty predzáhradky.
 • Betroffene Gemeinde: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Projektwerber: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31562817
 • Genehmigungsbehörde: mesto Liptovský Mikuláš
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.05.2022
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  24.05.2022
  24.05.2022