| Print

PRÍSTAVBA SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKOV

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zámerom investora je rozšírenie skladových kapacít pre hotové zámočnícke výrobky v areáli spoločnosti Winfer spol. s.r.o.
 • Betroffene Gemeinde: Lehnice (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Projektwerber: Winfer spol. s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31427499
 • Genehmigungsbehörde:
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.